Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego
Szukaj w tym dziale:

Departament  ds. Finansowych (DF)

 

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

 mgr inż. Wojciech Konarski

tel. 22 568 23 35

fax: 22 568 23 38

e-mail: Wojciech.Konarski@ichp.pl