Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego

mgr inż. Halina Oleksów

tel: 22 633 97 98

Sekretariat.DN@ichp.pl

Szukaj w tym dziale: